MoonXBT Logo
Börsrecension
This exchange has been flagged as inactive. There are many reasons for being flagged as inactive. We recommend you read the text below to understand why MoonXBT has received the inactive flag.

MoonXBT


Handelsavgift

BTC Uttagsavgift 0.0002 Taker Fee 0.05% Maker Fee 0.05%

Insättninsgmetoder

No Wire Transfer No Credit Card

UPDATE 1 June 2023: When trying to access the website of MoonXBT today, we were unsuccessful. As far as we know, there have been no preceding messages on system maintenance or new websites or anything similar. 

Accordingly, we believe that this exchange has closed down and we have marked it as "dead" in our Exchange Graveyard. If the exchange's website would become accessible again and the error is just temporary, we will "revive" it and bring it back to our Exchange List.

To find a reliable exchange where you can start an account, just use our Exchange Filters and we'll help you find the right platform for you.

MoonXBT är huvudsakligen en kryptoderivatbörs. Den är registrerad i Seychellerna och ägs av bolaget Nano Trade Global Technology Ltd. Bolaget och börsen har varit aktiva sedan 2021.

Ett derivat är ett instrument vars prissättning baseras på värdet hos en annan underliggande tillgång. Det kan till exempel vara en aktie, obligation eller råvara. I kryptovärlden så baseras derivatkontraktens pris normalt sett på värdet hos en underliggande kryptovaluta. På MoonXBT kan du ägna dig åt derivathandel kopplad till ett antal av de större kryptovalutorna därute.

Marknadsbudgeten hos MoonXBT verkar vara något lägre än hos många andra börser (t.ex. Bitget, som betalade Lionel Messi 20 miljoner US dollar för att bli deras Brand Ambassador, eller Phemex som har Kevin De Bruyne som ett av sina ansikten utåt). Vi vill dock ge dom en eloge för deras kreativitet med enkla medel! Enkel, billigt, men kul. Kolla här:

MoonXBT har ett affiliate-program. Genom det här programmet så kan du få upp till 50% provision på de handelsavgifter som MoonXBT tar ut för kontraktshandel som dina referrals genomför. 50% är en konkurrenskraftig provisionsnivå jämfört med vad som är medel i industrin. Det kan vara värt att nämna här dock att du måste ansöka om att få ta del av affilaite-programmet, och att det ursprungliga hänvisningsprogrammet som MoonXBT har tillgängligt för alla sina användare bara ger 20% provision på handelsavgifterna från dina referrals.

Men misströsta icke! Du kan signa upp på MoonXBTs affiliate-program här.

Som fördelar med plattformen så listar MoonXBT sex olika saker på sin hemsida. Först, så menar de att de har låga avgifter. Det stämmer vad gäller avgifter för takers, men inte helt och hållet vad gäller makers (se mer om detta nedan under MoonXBT Handelsavgifter). Som nummer två nämner börsen att du som användare har tillgång till hög hävstång (1-150x insatsen), vilket så klart kan vara hjälpsamt för användare som är intresserade av hävstångshandel. Fördel nr 3 är att de har en låg instegströskel, med vilket avses att du inte behöver sätta in mer än 1 US dollar för att börja handla. Det kan så klart vara hjälpsamt för nya investerare som vill prova på lite ("learn by doing") utan att riskera för mycket pengar. Som fördel nr 4 respektive 5, så hävdar börsen att de har en intuitiv och enkel interface, samt att de har ett lättförståeligt prisdiagram. Slutligen, som nummer 6, så hävdar börsen att den har god likviditet. 

Man kan kanske tycka att de hade kunnat nöja sig med att nämna 2-3 påstådda fördelar...

MoonXBT Advantages

Men det är inte nog där. MoonXBT har specifikt bett oss nämna att de har separated ask and bid lines, och att the weighted value of the global spot market is anchored in real time. Detta är tydligen en mycket viktig aspekt av MoonXBT och "andra börser har inte detta". Börsen har också varit noga med att påpeka att "light contract" lanserades av MoonXBT globalt och inte fanns innan MoonXBT lanserade det. Jämfört med vanliga kontraktsprodukter så är MoonXBTs light contract tydligen "enkelt, snabbt och lättförståeligt". Alla kan förstå det kontraktet på sekunder, alla kan använda det, o.s.v.

Nu, vidare med recensionen! 

De flesta traders i kryptovärlden idag verkar tycka att deras laptop/PC ger dem de bästa förutsättningarna för framgångsrik handel. En dator har större skärm, och på större skärmar kan en trader på en och samma gång se mer av den information som de flesta traders anser vara nödvändig och baserar sina handelsbeslut på. Prisdiagram o.s.v. blir också enklare att visa och förstå. Men det är inte alla kryptoinvesterare som kräver datorer för sin trading. Vissa föredrar att bedriva sin handel via sin mobiltelefon. Om du tillhör den senare gruppen lär du bli glad av att höra att MoonXBTs handelsplattform också finns som en app som du kan ladda ned till såväl iPhones som Androids.

MoonXBT Mobile Support

MoonXBT har ett stort antal olika erbjudanden på sin plattform som gör att den skiljer sig från mängden. Ett av deras kärnvärden synes vara den sociala aspekten av plattformen. Den sociala aspekten innefattar saker som copy trading, trading battles och en välkomnande community.

För att sammanfatta så är copy trading en typ av investering där du, som trader på plattformen, tillåts följa andra traders på plattformen och härma deras handelsbeslut. Det här har varit en stark dragkraft för många nya investerare i kryptovärlden, eftersom de då kan handla utan att lägga lika mycket tid på sina handelsbeslut (någon annan har ju förhoppningsvis redan lagt ned den tiden). Transparent information låter copy traders se marknadsomständigheter, strategier och positioner, och låter traders dra nytta av communityn i sin helhet. Som en copy trader kan du välja mellan att följa en eller flera traders, och du kan låta börsen öppna och stänga positioner åt dig baserat på vad de du följer gör. En spännande funktion som blir mer och mer vanligt för varje dag som går!

Sista saken att nämna här är att copy trading inte bara är användbart för härmaporna, de som blir kopierade kan dra nytta av detta också. Detta då de får en vinst av sina följares framgångsrika affärer!

MoonXBT Copy Trading

En annan cool grej här, som har en mer spelaktig funktion, är vad plattformen kallar för The Trading Battle. The Trading Battle har en bonus pool som du som spelare kan sätta in pengar i, för att typ betta på att trades du gör eller inte gör faller väl ut eller dåligt ut. Det finns privata Trading Battle-rum och förhoppningen är att denna funktion ska skapa en mer intim och fängslande atmosfär.

Med fokus på communityn så har gänget bakom MoonXBT lyckats bygga upp sin användarbas. En stor del av det är enligt börsen kommunikationen mellan användarna. En kanal för denna kommunikation är någon som kallas för community-forumet. Här kan du snacka med andra användare och få trading information, tips o.s.v. Men kom ihåg, du ska alltid DYOR (göra din egen research).

MoonXBT-plattformen erbjuder också s.k. likvidkontrakt (Liquidity Contracts). Vi har inte förstått exakt hur de här funkar än, men MoonXBT menar att de har en snabb, säker och pålitlig trading-upplevelse. Men som sagt, buyer beware, vi har inte provat så kan inte gå i god för dessa.

MoonXBT erbjuder handel i optioner som är av typen American Options. Men man kan tydligen välja mellan American Spreads och European Spreads.

MoonXBT Contract Types Etc

MoonXBT erbjuder också hävstångshandel till sina användare. MoonXBT erbjuder bara derivathandel som består av s.k. perpetuals, alltså kontrakt utan något förutbestämt utgångsdatum. Det andra vanliga alternativet är s.k. futures, eller terminskontrakt, där kontraktet ska regleras på ett visst datum, men sådana kan du alltså inte handla hos MoonXBT.

Maximal hävstång här är 150x insatsen (för BTC/USDT-kontraktet). 

Ett varningens finger bör dock höjas för någon som överväger hävstångshandel. Visst, hävstångshandel kan leda till stora vinster. Men, motsatsvis, så kan det om det vill sig illa också leda till lika stora förluster. Så var försiktig.

Alla kryptobörser har en trading view (vy för handel). Trading viewen är en del av kryptobörsens hemsida, där du kan se ett kursdiagram för en specifik kryptovaluta och vad dess nuvarande pris/kurs är. Det finns normalt sett också köp- och säljrutor, där du kan lägga orders vad gäller en viss kryptovaluta. På de flesta plattformarna kommer du också kunna se en orderhistorik, d.v.s. en uppställning över tidigare transaktioner som gjorts vad gäller ett visst kontrakt eller en viss kryptovaluta. Allt finns i samma vy. Självklart finns det variationer till vad som nu sagts.

Det här är hur trading view ser ut hos MoonXBT (printscreen från deras hemsida den 19 januari 2023, i icke-inloggat läge.

MoonXBT Trading View UPDATED

Det är upp till dig - och endast dig - att besluta om ifall ovan trading view passar dina behov eller inte.

Varje gång du lägger en order hos en börs som också exekveras, så tar börsen en handelsavgift från dig. Handelsavgiften är normalt en procentsats av orderbeloppet. Många börser gör skillnad mellan två sidor i en order som avslutas: en taker och en maker. Makerns order existerar i orderboken innan affären genomförs, och takerns är den person som lägger ordern som tar/matchar makerns order. Det är alltså ordrarna från makers som skapar likviditeten i marknaden på relevant plattform och därför får makers ofta en rabatt på sin handelsavgift. Det finns också ett stort antal kryptobörser som inte tar ut olika avgifter från takers respektive makers. Man kallar ofta avgiftserbjudandet hos sådana börser för "flat fees". 

Denna plattform erbjuder flat fees, 0.05% per affär. De skiljer alltså inte på takers och makers i sitt avgiftsuttag. Enligt den mest utförliga studien som någonsin gjorts på området var branschgenomsnittet för handelsavgifter i kontraktshandel 0.0618% för takers och 0.02597% för makers (under Q2 2022).

Det här innebär alltså att MoonXBT är marginellt under branschgenomsnitt när det kommer till takers, men väsentligt över branschgenomsnitt när det kommer till makers.

MoonXBT erbjuder också spot trading. För spot trading tar de 0.10% per affär, flat fee. Här är MoonXBT under branschgenomsnitt för såväl takers som makers (motsvarande branschgenomsnitt inom spot trading är 0.2294% för takers och 0.1854% för makers).

Uttagsavgifter är normalt sett fasta (alltså oberoende av hur mycket du tar ut) och varierar från kryptovaluta till kryptovaluta. Om du tar ut BTC, så betalar du ett litet belopp BTC för överföringen. Om du tar ut ETH, så betalar du ETH.

MoonXBTs uttagsavgift är 0.0002 BTC per BTC-uttag. Detta är väsentligt lägre än branschgenomsnitt, som är 0.0004599 BTC per BTC-uttag enligt denna rapport, och därmed en konkurrenskraftig uttagsavgift.

För att kunna handla här så måste du ha kryptovaluta till att börja med. Detta då den enda tillgångstyp du kan sätta in på ditt konto hos BingX är kryptovalutor. Om du bara har fiat valuta men du ändå känner att BingX är rätt för dig, så kan du gå till någon annan börs först som har s.k. "fiat-ramper", skaffa dina första kryptovalutor där och sen överföra dem från den börsen till BingX.

För att hitta börser med fiat-ramper kan du enkelt använda vårt Börsfilter-verktyg där du enkelt kan se vilka börser som finns där du kan köpa kryptovalutor med banköverföring eller kortbetalning. 

MoonXBT Social